Stordammens Likabehandlingsplan

Här kan du läsa ett kort utdrag ur skolans likabehandlingsplan. Hela planen finns att hämta längre ner på denna sida.

 bollek

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverk-samheten, skolbarnsomsorgen och skolan inom Utbildningsförvalt-ningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 

 

Skolan ska ha en egen plan

Varje förskola, familjedaghem, öppen förskola, skola och fritidshem ska ha en egen aktuell likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.  

Planen ska upprättas varje år. Barn och elever ska medverka i arbetet med planen. Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för Stordammen F-9 och för fritidshemmen F-3.

Till dig som elev

Om någon i skolan gör något mot dig som inte känns bra eller om du känner dig ensam och utanför, så ska du prata med en vuxen på skolan, t.ex. din lärare, elevstödjare, skolsköterska eller rektor. All personal i skolan är skyldig att göra något om du ber om hjälp med sådana saker. 

Till dig som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare bör kontakta skolan om du befarar att ditt eller något annat barn far illa. Om ditt barn berättar om något som hänt i skolan som han/hon upplevt som kränkande bör du kontakta klassläraren, skolsköterskan eller annan personal på skolan omgående.

Vid funderingar eller oro: Tveka inte att ta kontakt med klasslärare, någon ur elevhälsoteamet eller annan personal.

Likabehandlingsplan 20-21 reviderad 20-07-02.docx (DOCX, 1 MB)

 

Uppdaterad: