Skolval 2019

Placeringarna inför höstterminen är klara. 93,5 procent av eleverna som valde till åk 4, 6 och 7 fick någon av de skolor de önskat.

1 895 elever bjöds in till skolvalet för att välja till årskurs 4, 6 och 7 inför höstterminen. Av dem som gjorde ett aktivt val fick 82,5 procent sitt förstahandsval. Det är en stark ökning mot förra året, då siffran låg på 73 procent.

Totalt med även förskoleklasser inräknade har 96,7 procent av barn och elever fått plats på en skola de önskat i årets skolval.

Läs mer om skolval 2019 i pressmeddelandet på uppsala.se

Besked om ditt barns placering kommer senast 12 mars i eBarnUngdom. Där kan du se vilken skola ditt barn fått plats på.

Omval
Vill du av något skäl göra ett omval är omvalsperioden 15-25 mars och slutlig placering meddelas under april. Skolval 2019 avslutas 30 april.

Fritidshem eller fritidsklubb

Har du behov av fritidshem eller fritidsklubb för ditt barn söker du det i eBarnUngdom så snart som möjligt när ditt barns placering är klar. 

Elevresa eller skolskjuts

Har ditt barn rätt till elevresa får ni automatiskt ett elevkort hem med post innan skolåret börjar. Behöver ditt barn skolskjuts söker du det genom eBarnUngdom när ditt barns placering är klar.


Läs mer om omval, fritids och elevresor/skolskjuts på uppsala.se/skolval. 

7 mars 2019