Kalendarium vt 2021

Kalendarium för föräldrar

 

Vårterminen 2021


Skolstart 12 januari

Sportlov 22 februari – 26 februari (vecka 8)

Nationella prov för åk 3, 15 mars-21 maj.

Påsklov 29 mars – 1 april (vecka 13)

Lovdag 30 april

Lovdag 14 maj

Terminsavslutning 10 juni

Fritids stängt 11 juni

Sommarfritids för Stordammens elever sker v.27 – v.30 på Uppsävjaskolan, gemensamt fritids för fler skolor.

Höstterminen startar 18 augusti.

Uppdaterad: