Skolrådet

Skolrådet består av skolledning och föräldrar som tillsammans diskuterar frågor som rör skolan.

Ordföranden i skolrådet heter Anna von Malmborg och hon leder mötena som oftast sker tre gånger per termin.

Alla föräldrar är välkomna att delta!

Om du vill vara med kan du kontakta ditt barns mentor eller skolledningen. 

Här kan du ta del av vårt förväntansdokument på elever, personal och föräldrar:

Stordammens förväntansdokument på personal, elever och vårdnadshavare 2017-18.pdf (PDF, 361 KB)

Kommande möten:  torsdag den 29/11  Tid:kl.18-19.30

Här kan du läsa protokollen från våra senaste möten:

Skolrådsprotokoll nr 4 20181010.docx (DOCX, 33 KB)

Skolrådsprotokoll 20180903.docx (DOCX, 30 KB)

skolradsprotokoll-nr 2 20180505.docx (DOCX, 41 KB)

Skolrådets ordförande

Anna von Malmborg

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson
Uppdaterad: