Skolrådet

Skolrådet består av skolledning och föräldrar som tillsammans diskuterar frågor som rör skolan.

Skolrådet består av skolledning och föräldrar som tillsammans diskuterar frågor som rör skolan.

Ordföranden i skolrådet leder mötena som oftast sker tre gånger per termin.

Just nu är uppdraget som ordförande i skolrådet vakant. Är du intresserad hör av dig till skolledningen.

Alla föräldrar är välkomna att delta!

Om du vill vara med kan du kontakta ditt barns mentor eller skolledningen. 

Här kan du ta del av vårt förväntansdokument på elever, personal och föräldrar:

Stordammens förväntansdokument på personal, elever och vårdnadshavare 2017-18.pdf (PDF, 361 KB) (PDF, 361 KB)

Här kan du läsa protokollen från våra senaste möten:

Skolrådsprotokoll 20190206.docx (DOCX, 32 KB)

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson
Uppdaterad: