Skolrådet

Skolrådet består av skolledning och föräldrar som tillsammans diskuterar frågor som rör skolan.

Ordföranden i skolrådet heter Anna von Malmborg och hon leder mötena som oftast sker tre gånger per termin.

Alla föräldrar är välkomna att delta!

Om du vill vara med kan du kontakta ditt barns mentor eller skolledningen. 

Här kan du ta del av vårt förväntansdokument på elever, personal och föräldrar:

Stordammens förväntansdokument på personal, elever och vårdnadshavare 2017-18.pdf (PDF, 361 KB)

Kommande möten: tisdagen den 6/3 är inställt, nytt datum kommer.

Tisdagen den 8/5 träffas vi också. Tid:kl.18-19.30

Här kan du läsa protokollen från våra senaste möten:

skolradsprotokoll-nr 2 20180505.docx (DOCX, 41 KB)

skolradsprotokoll-nr-1 2018 0122.docx (DOCX, 38 KB)

skolradsprotokoll-nr-5 2017 171017.docx (DOCX, 40 KB)

skolradsprotokoll-nr-4-2017.pdf (PDF, 141 KB)

skolrådets protokoll 3 2017a.pdf (PDF, 35 KB)

skolrådets protokoll 2 2017.pdf (PDF, 108 KB)

skolradsprotokoll-nr-1-2017.docx (DOCX, 38 KB)

  (DOCX, 39 KB)

Skolrådets ordförande

Anna von Malmborg

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson
18 augusti 2017