Nyanländgruppen

På Stordammens skola har vi en nyanländargrupp för de yngre eleverna.

Nyanlända elever i åk. 1-5 tillhör en ordinarie klass men undervisas i en liten undervisningsgrupp under förmiddagarna av en utbildad svenska som andraspråkslärare. Läraren har höga förväntningar på eleverna redan från början och arbetar språk- och kunskapsutvecklande med svenska, matematik och Sverigekunskaper. Eleverna får kontinuerlig uttalsträning och mycket utrymme till att kommunicera med varandra. I gruppen finns just nu elever från Somalia, Etiopien, Syrien, Afghanistan, Pakistan och USA. SVA-läraren ser eleverna som en tillgång och tar tillvara på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna får möjlighet att dela med sig och jämföra olika kulturer/förhållningssätt, vilket skapar ett tillåtande klimat och förståelse för varandra. Undervisningen är både på gruppnivå men även individanpassad och bygger på formativ bedömning där eleverna direkt får feedback på det de gör samt veta vad nästa steg är. SVA-läraren har skapat ett läsprojekt i samarbete med biblioteket i Sävja Kulturcentrum, dit eleverna går regelbundet.

Uppdaterad: