Bra jobbat!

Hej och bra jobbat!

Året som gått har varit väldigt intensivt. Mycket har hänt på Stordammen och vi har gjort många bra saker. Jag tänker på att skolans rykte numera är positivt. Vi får in sökande från olika håll, även utanför vårt upptagningsområde. Vi är nu nästan 500 elever från förskoleklass till åk 9 som befinner sig i våra klassrum och korridorer i våra två skolhus. Jag tänker också på den glädje och nyfikenhet som jag möts av hos elever och personal varje dag när jag rör mig i skolan.

 

Det har hänt väldigt många positiva saker som rör skolans värld i sin helhet i samhället. Jag tänker på alla politiker som vill satsa på skolan, att resursstödet numer är rättvist fördelat, att Stordammen blivit en "snackis" i positiv bemärkelse.

 

Nu har Pisa och TIMSS- rapporterna kommit och nu har vi fått lön för mödan av allt arbete vi tillsammans lagt ned på skolans undervisning och våra elever. Rapporten visar på att svenska skolelever har höjt sina resultat, så nu pekar trenden uppåt. Med det vill jag säga, att allt arbete som vi lagt ned i vår vardag på skolan har lönat sig och det ger mig ny energi att fortsätta att satsa på skolan, fortsätta spana på omvärlden, fortsätta engagera mig, fortsätta utveckla undervisningen och värna vårt värdegrundsarbete.

 

Som ni kan läsa skriver jag fortsätta, för vi har gjort många saker rätt. Nu kommer snart ett nytt år och en ny termin. Vi tar till oss alla bra saker vi gjort och vi kommer förbättra och förfina saker som vi ser behöver förbättras. Jag vill att vi alltid ska anta våra utmaningar och fortsätta utveckla vår skola.

 

Tillsammans kan vi göra allt det jag beskriver. Med en engagerad och motiverande inställning kommer den nya terminen att bli ännu bättre.

 

Tack för allt hårt arbete och tålamod som ni lagt ned i er vardag. Bra jobbat!

 

Ha en riktigt God Jul och Gott Nytt År så ses vi vid uppstarten den 9/1- 2017

 

 

Gabriella Ekström Filipsson

Rektor Stordammen F-9

 

29 december 2016