Mobilpolicy

I enlighet med våra trivselregler så finns regler och restriktioner runt mobiltelefoner.

Stordammen augusti 2022

 Mobilpolicy

Telefoner  och smart watches ska vara avstängda eller i flygplansläge samt insamlade under skol- och fritidstid (åk F-5) och i början av lektionerna (åk 6-9). I undantagsfall kan elever använda dem som miniräknare, för översättningar, för att se filmer osv. Men bara efter lärares anvisning.

 Telefoner ska också vara undanlagda i restaurangen.

 

 

Uppdaterad: