Digitaliseringen i skolan

Stordammens skola ligger väl till när det gäller digitaliseringen i samhället, både som arbetsgivare och som pedagogisk verksamhet

Vi förbereder barn och ungdomar på det digitaliserade kunskapssamhället. Framtidens arbetsplatser tar redan form med hjälp av digitalisering – verktyg och processer som automatiserar tidigare manuella rutiner.

Digitaliseringen i skolan

Digitaliseringen i skolan och den digitala tekniken en katalysator som sätter igång förändring och utveckling inom en rad olika områden.

På Stordammen

På Stordammens skola finns det ett flertal roller som driver digitaliseringsfrågorna. Exempel på drivande roller är förstelärare och inspirationslärare med bred IKT-kompetens. Rollerna bildar en "väv" som innebär att personer med IKT-kunskap finns spridda i verksamheten.

Digitala läromedel och digitala lärverktyg

Skolan har även en IKT-grupp, där rektor ingår, som driver utvecklingen.  Det finns en god IKT-infrastruktur med tillgång till enheter som bärbara datorer och lärplattor. Genom denna infrastruktur kan lärarna driva digitaliseringen i lärandet med en bredd av verktyg samt anpassa undervisningen efter elevernas behov. I plattformen Unikum dokumenteras och kommuniceras elevernas utveckling och lärande regelbundet.

Nyheter i läroplanen

Från och med senast den 1 juli 2018 är följande punkter genomförda enligt den reviderade läroplanen för grundskolan;

  • eleverna ska kunna arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • eleverna ska kunna använda och förstå digitala system och tjänster
  • eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga
  • eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

 Läs mer på Skolverkets webbplats om Digitaliseringen i skolan!

Uppdaterad: