El Sistema - ett musiksamarbete med Kulturskolan och Stordammen

Sedan hösten 2020 är Stordammens skola en El Sistema-skola

El Sistema Uppsala är en del av Uppsala kulturskola och genomförs i samarbete med grundskolan i Uppsala kommun. I dagsläget finns El Sistema i Östra och Västra Stenhagenskolorna, Treklangens skola i Gottsunda och Stordammens skola i Sävja. I Sävja är El Sistema-undervisningen inriktad på körsång. I El Sistema möter barnen rytmik- och instrumentalpedagoger som guidar dem in i musikens spännande värld, samtidigt som de får möjlighet att öva samarbete, samspel och ökar sin koncentrationsförmåga.

Från förskoleklass till årskurs 1
El Sistema startar när barnen börjar förskoleklass, med extra musikundervisning i grupp en eller två gånger i veckan. Under det året handlar undervisningen om sång, rörelse, rytmik och motorik. Den obligatoriska El Sistema-undervisningen pågår i två år tills eleven slutar årskurs 1. Eleven har då fått prova att sjunga i kör och fått uppleva att framträda tillsammans med lärare och gästande musiker. För årskurs 2 och 3 är undervisningen frivillig och förlagd till fritidstid. Undervisningen i El Sistema är avgiftsfri.

Familjen viktig
El Sistema riktar sig till både barn och föräldrar, eftersom barnens lärande påverkas mycket av föräldrarnas engagemang. Vi bjuder därför in till familjeträffar där elever uppträder under ledning av El Sistema-pedagogerna.

El Sistema i Sverige och världen
El Sistema är en verksamhet, grundad 1975 i Venezuela av José Antonio Abreu, vars främsta syfte är att påverka utsatta barns framtid. De får en möjlighet att sjunga i kör eller spela ett valfritt instrument i orkester under ledning av erfarna lärare. Idag finns El Sistema i 70 nationer i världen. I Sverige är 101 kulturskolor, skolor och förskolor engagerade i El Sistema. Upplägget ser lite olika ut beroende på förutsättningarna på de aktuella orterna, men grunden är densamma – att ge barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör. Varje år ordnas ett stort läger, ”Side by Side”, i Göteborg, där barn och unga från El Sistema i hela Sverige, och även från andra länder, möts och spelar tillsammans.

Här finns det mer information:  

länk till El Sistema Sävja på Facebook https://www.facebook.com/El-Sistema-Sävja-343861376987042

 


länk till Uppsala kulturskola http://uppsalakulturskola.se/amnen/el-sistema/
länk till El Sistema Sverige https://www.elsistema.se

Kontakt: elsistema.uppsalakulturskola@uppsala.se
Verksamhetsledare: Dorota Frick

Uppdaterad: