Fritidshemmet åk F-3

På fritidshemmen erbjuder vi barnen olika aktiviteter samt uppmuntrar till den fria leken.

Blås på pingisbollen ÖH.jpg

Fritidshemmets mål, se vidare på länken nedan:

https://www.skolverket.se/undervisning/fritidshemmet/laroplan-for-fritidshemmet

 

På Fritidshemmet stimulerar vi elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid.

Vi arbetar i ålderhomogena grupper ”utan stängda dörrar”.

Detta ger eleverna möjlighet att skapa nya relation, bygga kamratskap över grupperna samt ta del av gruppernas olika pedagogiska aktiviteter.

Fritidshemmet öppnar 06.30, entre årskurs 2. Då erbjuder vi eleverna en lugn stund inomhus och frukost för de elever som kommer före 07.30. Innan skolstart går vi ut på skolgården för lek utomhus.

08.30 startar skolan och eleverna träffar under dagen oftast de pedagoger som arbetar på fritidshemmet i olika situationer.

När skoldagen är slut kommer pedagogerna till klassrummen och tar närvaro för fritids, via Skola24.

Vi serverar mellanmål och har en mindre rast utomhus.

Under eftermiddagarna har vi återkommande fast pedagogiska aktiviteter såsom utflykt i närområdet, stationer som inbjuder till lek och utmaningar, tillsammans för hela fritidshemmet.

I de respektive grupperna arbetar vi mycket med värdegrund, nyfikenhet samt uppmuntrar eleverna att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina aktiviteter.

Det geografiska läget gör att vi har en fantastisk tillgång till natur och idrottsplats.

Klockan 16.45 har vi har gemensam samling med högläsning för ALLA elever och avslutar därmed dagen med en lugn stund för de elever som är kvar.

Fritidshemmet stänger 17.30 varje dag, även under lov.

Fritidshemmets personal arbetar som ett arbetslag, har gemensam samt enskild planeringstid.

Lagledare: Douaa Hausson och Johanna Hedqvist

Fritidshemmet använder sig av det digitala systemet Skola24 för närvaro samt anmälan inför lovdagar och lovperioder.

 

 

Kontaktuppgifter:

Årskurs F-klass: 018 -7275258

Årskurs 1: 018 - 7275288

Årskurs 2: 018 - 7275280

Årskurs 3:018 - 7275208

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshemmet åk F-3