Fritidshemmet åk F-3

På fritidshemmen erbjuder vi barnen olika aktiviteter samt uppmuntrar till den fria leken.

Fritidshemmet  är uppdelat i åldershomogena grupper och består av: förskoleklassens fritidshem, fritidshem för årskurs 1, fritidshem för årskurs 2 och fritidshem för årskurs 3.
De pedagoger som arbetar på fritidshemmen träffar även barnen under skoldagen.

De skapande aktiviteterna bygger oftast på barnens egna idéer och vi uppmuntrar barnen till att komma med förslag på aktiviteter.Närheten till grönområden gör att utflykter blir en naturlig del av vardagen och utomhus- aktivitet finns med i den dagliga planeringen.

Mer om de olika fritidshemmen kan du läsa under respektive flik.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshemmet åk F-3