Fritids åk 1

Telefon: 018- 727 52 08. Här nedanför kan du läsa om vår verksamhet.

Vi som arbetar på Stordammen skolans fritidshem  1A & 1B är;

Cecilia Bergström Telvik ( ansvarig  för undervisningen), Johanna hedqvist (lagledare för fritidshemmet, Olof Gustavsson samt Ibrahim Sufi Muse,  

Kontakt: 018-7275208    

Fritidshemmets rutiner:

06.30 :Morgonfritids öppnar. Vi erbjuder frukost samt lugn aktivitet inomhus.

07.45: Vi går ut på skolgården.

08.15: Klasrummen öppnas för de som vill gå in.

08.30: Skoldagen börjar och alla elever ska gå in i klassrummen

Skoldagen avslutas med en samling och ett upprop av fritidspersonal, där eleverna informeras om dagens verksamhet. Efter skoldagen slut går barnen ut på en rast eller äter mellanmål (detta beror på vilken avd. man tillhör)

15.00:Eleverna erbjuds olika aktiviteter (se veckoplanering)

16.30: Sammanslagning av fritidsavdelningar samt fruktsamling.

17.30 FRITIDS STÄNGER

Varje vecka har vi utflykt.

Varje enhet har olika dagar för utflykt (se veckoplanering för information)

Utflykterna går till olika platser i vårt närområde tex: Stordammen; den ligger 1 km in i skogen. Vi går också till idrottsplatsen (IP) som ligger nedanför/bakom skolan, samt till Indianberget, som ligger utefter cykelvägen som leder till Sävja 3.

Under utflykten leker barnen olika lekar, spelar fotboll, plockar bär, svamp och upptäcker naturen. Vi lär oss om vår närmiljö, trafik, hur vi är i naturen och vår omgivning. När vädret tillåter tar vi gärna med oss mellanmål på våra utflykter.

Inomhus:

Vi arbetar aktivt för att ta vara på barnens önskemål och behov, elevernas delaktighet i verksamheten är viktig.

Det finns tillgång till pedagogiska lek och byggmaterial, skapande verksamhet, rörelse samt tematiska aktiviteter.

 

Fritidshemmets mål är att alla barn ska trivas och ha en trygg och rolig tid hos oss på Stordammens fritidshem!

 

 

 

Ansvarig för undervisningen i fritidshemmet åk 1-3

Fritids åk 2 ,Legitimerad fritidspedagog
Cecilia Bergström Telvik

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Fritids åk 1 & resurs åk 1B
Johanna Hedqvist

Elevassistent 1B

Elevassistent & fritids åk 1
Ibrahim Muse

Resurs & fritids åk 1AB

Resurs, fritidspersonal
Olof Rhodin
Uppdaterad: