Fritids åk 1

Telefon: 018- 727 52 88. Här nedanför kan du läsa om vår verksamhet.

Fritids åk 1

Telefon: 018- 727 52 88. Här nedanför kan du läsa om vår verksamhet.

Vi som arbetar på Stordammen skolans fritidshem  årskurs 1 är;

Nadja Awad och Douaa Hassoun.

Kontakt: 018-72752 88   eller meddelande via Skola24

Vi använder oss av Skola24 för närvaro/frånvaro. 

Fritidshemmets rutiner:

06.30 :Morgonfritids öppnar. Vi erbjuder frukost samt lugn aktivitet inomhus.

07.30: Vi går ut på skolgården.

08.30: Skoldagen börjar och alla elever ska gå in i klassrummen

Skoldagen avslutas med en samling och ett upprop av fritidspersonal, där eleverna informeras om dagens verksamhet. Efter skoldagen slut går barnen ut på en rast eller äter mellanmål (detta beror på vilken avd. man tillhör)

15.00: Eleverna erbjuds olika aktiviteter

16.30: Sammanslagning av fritidsavdelningar samt fruktsamling. Vi går till gemensamma lokaler för att avsluta dagen.

17.30 FRITIDS STÄNGER

Varje TORSDAG har vi gemensamma utflykter mellan 13.30 – 16.00

Utflykterna går till olika platser i vårt närområde och meddelas via unikum samt på skyltar vid entre. Utflyktsmålan kan vara;

Stordammen; den ligger 1 km in i skogen. Vi går också till idrottsplatsen (IP) som ligger nedanför/bakom skolan, samt till Indianberget, som ligger utefter cykelvägen som leder till Sävja 3. Även den öppna ytan bredvid Kolonilotterna är ett utflyktsmål.

Under utflykterna lär vi oss om vår närmiljö, trafik, hur vi är i naturen och vår omgivning. Vi serverar mellanmål utomhus på utflyktsdagarna.

 

Vi arbetar aktivt för att ta vara på barnens önskemål och behov, elevernas delaktighet i verksamheten är viktig.

Det finns tillgång till pedagogiska lek och byggmaterial, skapande verksamhet, rörelse samt tematiska aktiviteter.

 Fritidshemmets mål är att alla barn ska trivas och ha en trygg och rolig tid hos oss på Stordammens fritidshem!

 

 

 

 

Lagledare för fritidshemmen åk 1-3

Resurs skola & fritids åk 1
Douaa Hassoun

Resurs skola & Fritids

Resurs skola & Fritids åk 1
Nadja Awad
Uppdaterad: