Fritids åk 3

3A & 3 D telefon eller mobil: 018-727 52 64 i stora huset. 3B & 3C telefon -mobil: 018-727 52 08 i stora huset

Vi som arbetar på Stordammen skolans fritidshem  3A & 3D är;

Johanna Hedqvist (lagledare) och Sarwar Osman

Golaleh Homayun (fm skoltid)

Kontakt: 018-7275288 

Vi som  arbetar på fritidshem: 3B & 3C  är;

Julia Vargas (lagledare) och Juan Vargas

Fritidshemmets rutiner:

06.30 :Morgonfritids öppnar på Lilla sidan. Vi erbjuder frukost samt lugn aktivitet inomhus.

07.50: Vi går över till stora sidan ut på skolgården.

08.15: Klassrummen öppnas för de som vill gå in.

08.30: Skoldagen börjar och alla elever ska gå in i klassrummen

Skoldagen avslutas med en samling och ett upprop av fritidspersonal, där eleverna informeras om dagens verksamhet. Efter skoldagen slut går barnen ut på en rast eller äter mellanmål (detta beror på vilken avd man tillhör)

15.00:  Eleverna erbjuds olika aktiviteter (se veckoplanering)

16.30: Sammanslagning av fritidsavdelningar samt fruktsamling.

17.30 FRITIDS STÄNGER

Varje vecka har vi utflykt.

Varje enhet har olika dagar för utflykt (se veckoplanering för information)

Utflykterna går till olika platser i vårt närområde tex:  Stordammen; den ligger 1 km in i skogen. Vi går också till idrottsplatsen (IP) som ligger nedanför/bakom skolan, samt till Indianberget, som ligger utefter cykelvägen som leder till Sävja 3.

Under utflykten leker barnen olika lekar, spelar fotboll, plockar bär, svamp och upptäcker naturen. Vi lär oss om vår närmiljö, trafik, hur vi är i naturen och vår omgivning. När vädret tillåter tar vi gärna med oss mellanmål på våra utflykter.

Inomhus:

Vi arbetar aktivt för att ta vara på barnens önskemål och behov, elevernas delaktighet i verksamheten är viktig.

Det finns tillgång till pedagogiska lek och byggmaterial, skapande verksamhet, rörelse samt tematiska aktiviteter.

 

Fritidshemmets mål är att alla barn ska trivas och ha en trygg och rolig tid hos oss på Stordammens fritidshem!

 

 

Välkomna

till en ny termin på Stordammens fritidshem.

Vi som arbetar på Stordammens fritidshem åk 1-3 (stora sidan) är:

År 3: Julia, Juan, Shudad, Johanna och Sarwar

AKTUELLA TELEFONNUMMER:

 År 3: 018-7275264 eller  018-727 52 08

Det vi behöver för att Era barns tid på fritidshemmet ska bli så bra som möjligt är: extra kläder, regnkläder,  gummistövlar, vattenflaska , ryggsäck och att egna  leksaker stannar hemma,  samt en god kontakt med er vårdnadshavare.

Listor för närvarotider finns i hallarna tillsammans med veckoplaneringen. Vi kommer fortsätta att skicka ut omsorgsbehovsanmälan till loven/ veckoplaneringarna via Unikum.net. 

Vi kommer att starta terminen med en lugn vecka tillsammans för att skapa trygghet , med varandra, med lokalerna och rutinerna. Efter den första veckan kommer vi att arbeta tematiskt med värdegrund på ett för eleverna lekfullt vis. Mer om detta kommer i nästa veckas planering.

MORGON/KVÄLLSFRITIDSFRITIDS:

06.30 öppnar fritidshemmet varje morgon på lillasidan

tel 018-727 52 58 

Frukost serveras från 07.00 – 07.30

Ca 16.45 samlar vi alla eleverna

Fritidshemmet stänger 17.30 varje dag både på Stora sidan (åk 3) och Lilla sidan (åk F-2).

Tveka inte att fråga personalen om det är något ni funderar över!

 

 

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Fritids åk 2 & resurs åk 2B
Johanna Hedqvist

Resurs åk 6-9

Sarwar Osman

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Resurs & fritids åk 1
Julia Vargas

Åk 3

Resurs, fritids åk 1
Juan Vargas

Åk 4

Barnskötare, resurs åk 3(skoltid)
Golaleh Homayun
Uppdaterad: