Fritids åk 2

2A & 2 D telefon: 018-727 52 88 eller mobil: 018- 727 52 84 i det stora huset. 2B & 2C telefon -mobil: 018-727 52 58 i det lilla huset.

Vi som arbetar på Stordammen skolans fritidshem  2A & 2D är;

Sarwar Osman,

Johanna Hedqvist

Golaleh Homayun

Viktoria Kerestez

Kontakt: 018-7275288 eller 018-7275284

Vi som  arbetar på fritidshem: 2B & 2C (lilla huset) är;

Douaa Hassoun

Ibrahim Muse Sufi

Luiza Sargsyan.

Kontakt: 018-7275258    

Fritidshemmets rutiner:

06.30 :Morgonfritids öppnar. Vi erbjuder frukost samt lugn aktivitet inomhus.

07.45: Vi går ut på skolgården.

08.15: Klassrummen öppnas för de som vill gå in.

08.30: Skoldagen börjar och alla elever ska gå in i klassrummen

Skoldagen avslutas med en samling och ett upprop av fritidspersonal, där eleverna informeras om dagens verksamhet. Efter skoldagen slut går barnen ut på en rast eller äter mellanmål (detta beror på vilken avd man tillhör)

15.00:  Eleverna erbjuds olika aktiviteter (se veckoplanering)

16.30: Sammanslagning av fritidsavdelningar samt fruktsamling.

17.30 FRITIDS STÄNGER

Varje vecka har vi utflykt.

Varje enhet har olika dagar för utflykt (se veckoplanering för information)

Utflykterna går till olika platser i vårt närområde tex:  Stordammen; den ligger 1 km in i skogen. Vi går också till idrottsplatsen (IP) som ligger nedanför/bakom skolan, samt till Indianberget, som ligger utefter cykelvägen som leder till Sävja 3.

Under utflykten leker barnen olika lekar, spelar fotboll, plockar bär, svamp och upptäcker naturen. Vi lär oss om vår närmiljö, trafik, hur vi är i naturen och vår omgivning. När vädret tillåter tar vi gärna med oss mellanmål på våra utflykter.

Inomhus:

Vi arbetar aktivt för att ta vara på barnens önskemål och behov, elevernas delaktighet i verksamheten är viktig.

Det finns tillgång till pedagogiska lek och byggmaterial, skapande verksamhet, rörelse samt tematiska aktiviteter.

 

Fritidshemmets mål är att alla barn ska trivas och ha en trygg och rolig tid hos oss på Stordammens fritidshem!

 

 

Välkomna

till en ny termin på Stordammens fritidshem.

Vi som arbetar på Stordammens fritidshem åk 1-3 (stora sidan) är:

Relaterad bildÅr 1: Johanna, Golaleh, Sarwar

År 2: Julia, Ibbe, Martin och Maud

År 3: Juan och Anne-Marie

Under vårterminen kommer även Maria och Andreas arbeta vissa eftermiddagar på fritidshemmet.

AKTUELLA TELEFONNUMMER:

År 1:  018-7275288 / 018-7275284 År 2: 018-7275280 / 018-7275284 År 3: 018-7275264

Det vi behöver för att Era barns tid på fritidshemmet ska bli så bra som möjligt är: extra kläder, regnkläder,  gummistövlar, vattenflaska , ryggsäck och att egna  leksaker stannar hemma,  samt en god kontakt med er vårdnadshavare.

Listor för närvarotider finns i hallarna tillsammans med veckoplaneringen. Vi kommer fortsätta att skicka ut omsorgsbehovsanmälan till loven/ veckoplaneringarna via Unikum.net. 

Vi kommer att starta terminen med en lugn vecka tillsammans för att skapa trygghet , med varandra, med lokalerna och rutinerna. Efter den första veckan kommer vi att arbeta tematiskt med värdegrund på ett för eleverna lekfullt vis. Mer om detta kommer i nästa veckas planering.

MORGON/KVÄLLSFRITIDSFRITIDS:

Andreas och Said (från 29/1) öppnar fritidshemmet varje morgon kl: 06.30.

Frukost serveras från 07.00 – 07.30

Ca 16.45 samlar vi alla elever i årskurs 1 lokaler.

Fritidshemmet stänger 17.30 varje dag.

Tveka inte att fråga personalen om det är något ni funderar över!

 

                                                                

                     

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning Fritidsmöte torsdag 31/8

Öppning (öppna andrakapprum 8.00)

Stängning

Fritidshemmets mål/uppdrag.

Incidentrapporter

Föräldramötes mall

Kontaktuppgifter / allergi& sjukdoms pärm gör på plats

Mötespärm (efter önskan)

Koll på rastvakt? (schema sitter i arbetsrummet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar möte

1.      Presentation av personal

2.      Förklara fritidshemmens uppdrag

3.      Förväntningar (kläder efter väder, hemgång är hemgång)

4.      Tidlistor/ gå hem tillsammans/ säg till i god tid.

5.      Hur ser en dag/vecka ut

6.      Telefonernas ”roll”

7.       

Ansvarig för fritidshemmen 1-3

Fritidspedagog & resurs åk 2AB
Johanna Hedqvist

Åk 2 AD

Barnskötare, resurs åk 2
Golaleh Homayun

Åk 2

resurs, fritids
Sarwar Osman

Åk 2D

Resurs
Viktoria Kerestez

Ansvarig för fritidshemmen

Lärarassistent, fritids åk 2BC
Douaa Hassoun

Åk 2

Barnskötare, resurs åk 2
Ibrahim Muse

Åk 2BC

Resurs, fritids
Luiza Sargsyan
Uppdaterad: