Resurs & elevstöd

Samordnare frånvaro för fritidshemmen åk 1-3

Resurs, fritidspersonal FB
Jessica Blom

Elevassistent

Åk 2
Rickard Jorshammar

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Fritids åk 2& resurs åk 2B
Johanna Hedqvist

Resurs & fritids åk FAB

Resurs, fritidspersonal
Olof Vikberg

Elevassistent 1B

Elevassistent tjänstledig
Ibrahim Muse

Ansvarig för undervisningen i fritidshemmet åk 1-3

Fritids åk 1 ,Legitimerad fritidspedagog
Cecilia Bergström Telvik

Resurs & fritids

Åk 3
Julia Vargas

Lagledare för fritidshemmen åk 1-3

Resurs & fritids åk 1
Douaa Hassoun

Åk 5

Resurs & fritids åk 3
Lilit Charchyan

Åk 3

fritids åk 3, tjänstledig
Juan Vargas

Resurs åk 6-9

Sarwar Osman

Åk 8

Lärareassistent
Maud Freij

Åk 8

Elevassistent
Koshar Sofi Osman

Åk 1-9

Elevcoach/ vaktmästare
Andreas Pettersson

Lärarassistent

åk 6-9
Luba Chalova

Skolvärd

Åk 6-9
Uzeir Pasalic

Åk 3

Resurs åk 3 skoltid, fritids åk 3
Wissam Wahab, tjänstledig
Uppdaterad: