Uppsala kommuns elevhälsa är hbtq-diplomerad

Sedan en tid tillbaka är  Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad, mer om projektet kan du läsa på  www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

Uppdaterad: