Kontaktinfo & skolledning

Skolan expedition: 018-727 52 50, 727 52 07

stordammen@uppsala.se


 Skolledningen på Stordammen F-9 -Den internationella skolan nära dig

 

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor F-5

Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor 6-9

Cilla Peiro´
Uppdaterad: