Kontaktinfo & skolledning

Skolan expedition: 018-727 52 50

stordammen@uppsala.se


 Skolledningen på Stordammen F-9 -Den internationella skolan nära dig

 

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor

åk 6-9
Cilla Peiró
Uppdaterad: