Stordammens förskoleklasser

Stordammen är en modernt socialt inriktad kunskapsskola. Vi vill att barnen ska få känna glädje, trygghet, få goda kunskaper, gott självförtroende och en god grund för sin fortsatta utveckling och sitt lärande.

I förskoleklassen arbetar vi med leken som vår utgångspunkt. Vi tar vara på barnens tidigare erfarenheter, intressen och bygger en bro över till skolans värld. Barnen är uppdelade i grupper och vi samverkar med varandra. På Unikum kan du läsa veckobrev och följa oss på våran blogg. 

Logga in som vårdnadshavare i Unikum här!

Vår dag i förskoleklassen börjar i klassrummet kl. 08.15, samlingsstart kl. 08.30. Vi avslutar kl. 13.30. Fritidsaktiviteterna börjar kl. 13.30 till 17.30.

Läsåret 2018-19 har vi två förskolleklasser, FA och FB. På eftermiddagen är vi tillsammans på Förskoleklassens fritidshem. 

Vi erbjuder barnen:

 • en klassrumsmiljö som är inspirerande och lärorik för barnen.
 • tillgång till moderna datasalar, bärbara datorer och Ipads. 
 • teknik och NO genom att arbeta med Snilleblixtarna.
 • språkstimulerande arbetssätt genom bl.a. Bornholmsmodellen.
 • sång, musik samt Brasslek - där alla får prova på att spela althorn.
 • bildarbete; där vi målar, skapar och arbetar med lera (vi har egen brännugn).
 • en stor dramasal för drama, lek och idrott.
 • små matsalar där vi äter tillsammans med barnen.
 • en härlig skolgård med naturen nära.

Varmt välkomna till Stordammens förskoleklasser!

Bra saker att ha med sig till skolan är:

 • frukt
 • ryggsäck
 • stövlar
 • regnkläder
 • ombyteskläder
 • inneskor

Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med dig/er och ditt/dina barn!

 Camilla, Marianne, Jessica, Annica, Lena, och Olof. 

Förskoleklass A

Förskollärare
Annica Gelin

Förskoleklass A

Förskollärare
Lena Viklund

Förskoleklass A

Resurs, fritidspersonal
Olof Gustavsson Rhodin

Förskoleklass B

Förskollärare
Marianne Warnelid

Förskoleklass B

Förskollärare
Camilla Söderström

Förskoleklass B

Resurs, fritidspersonal
Jessica Blom
Uppdaterad: