Normkritisk pedagogik - Likabehandling

Stordammens skola utvecklas enligt ett normkritiskt likabehandlings- och värdegrundsarbete som syftar till att stärka förhållningssätt som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering och kränkningar i barns och ungdomars liv.

 Målet är ett samhälle där människor i högre grad kan vara den de är – leva som de önskar, arbeta med det de vill och har talang för, befinna sig på de platser de önskar, bli lyssnade på, ha inflytande, delta och känna sig delaktiga i samhället. Och inte bli begränsade av normbevarande strukturer eller definierade som ”mindre rätt”, ”mindre bra”, ”mindre värd”.

 Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara "normalt/det normala" i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, bete sig, röra sig osv. Normer handlar också om vilka människor vi förväntar oss finna på olika positioner i samhället. Enkelt uttryckt så leder detta normtänk till bristande jämlikhet, rasism, homofobi och så vidare i vårt samhälle i stort.

 Normbevarande strukturer innebär att vi återskapar begränsningar. Vi återskapar ett särskilt sätt att leva som det bästa sättet, det mest normala, det rätta – och på samma gång återskapar vi alla andra sätt att leva och vara som mindre bra, onormala och mindre rätt.

 Det är begräsningarna som Stordammens skola vill motverka. Detta som del i en strävan för ett samhälle där det blir mindre viktigt att dra gränser mellan ”de normala” och "de andra". 

Läs mer om Stordammens värdegrund och likabehandlingsarbete i 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - PDK23-24.docx (DOCX, 868 KB)

Uppdaterad: