Fritids åk 2

Telefon: 018 727 52 80

 

Vi som arbetar på Stordammen skolans fritidshem åk 2 är :Ewa Jansson, Frida Lundqvist och Maria Hassoun

 

Kontakt: 018-7275280 

Vi använder oss av Skola24 för närvaro/frånvaro. 

Fritidshemmets rutiner:

06.30 :Morgonfritids öppnar. Vi erbjuder frukost samt lugn aktivitet inomhus.

07.30: Vi går ut på skolgården.

08.30: Skoldagen börjar och alla elever ska gå in i klassrummen

Skoldagen avslutas med en samling och ett upprop av fritidspersonal, där eleverna informeras om dagens verksamhet. Efter skoldagen slut går barnen ut på en rast eller äter mellanmål (detta beror på vilken avd. man tillhör)

15.00: Eleverna erbjuds olika aktiviteter

16.30: Sammanslagning av fritidsavdelningar samt fruktsamling. Vi går till gemensamma lokaler för att avsluta dagen.

17.30 FRITIDS STÄNGER

Varje TORSDAG har vi gemensamma utflykter mellan 13.30 – 16.00

Utflykterna går till olika platser i vårt närområde och meddelas via unikum samt på skyltar vid entre. Utflyktsmålan kan vara;

Stordammen; den ligger 1 km in i skogen. Vi går också till idrottsplatsen (IP) som ligger nedanför/bakom skolan, samt till Indianberget, som ligger utefter cykelvägen som leder till Sävja 3. Även den öppna ytan bredvid Kolonilotterna är ett utflyktsmål.

Under utflykterna lär vi oss om vår närmiljö, trafik, hur vi är i naturen och vår omgivning. Vi serverar mellanmål utomhus på utflyktsdagarna.

 

Vi arbetar aktivt för att ta vara på barnens önskemål och behov, elevernas delaktighet i verksamheten är viktig.

Det finns tillgång till pedagogiska lek och byggmaterial, skapande verksamhet, rörelse samt tematiska aktiviteter.

 Fritidshemmets mål är att alla barn ska trivas och ha en trygg och rolig tid hos oss på Stordammens fritidshem!

 

 

 

 

Resurs skola & fritids

åk 2
Maysam Abboud

Resurs skola & fritids, åk 2

Tjänstledig
Frida Lundqvist

Resurs skola åk 4 & fritids åk 2

åk 4 & 2
Maria Hassoun
Uppdaterad: