Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare
Boel Buckley

 

Studie- och yrkesvägledare

Jag heter Boel Buckley och är studie- och yrkesvägledare på Stordammen skolan. En stor del av mitt arbete består av att förbereda eleverna inför deras val av gymnasieprogram. Jag arbetar på Stordammen alla måndagar, tisdagar och torsdagar udda veckor.

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan har som syfte att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier och yrken.

Vägledningens viktigaste verktyg är det individuella vägledningssamtalet. Vi samtalar kring elevens intressen och styrkor, olika alternativ samt möjligheter och eventuella begränsningar. Syftet är att du som elev ska få ett bra underlag för att kunna göra ett väl underbyggt val.

Har du frågor om dina studier eller om ditt framtida yrkesval? Kontakta Boel! Tel. 018-727 20 13

Uppdaterad: