Stordammen F-9

I Sävja, ett snabbt växande område en halvmil söder om Uppsala, ligger den internationella skolan nära dig, Stordammen F-9. Här finns ca 700 elever som tillsammans talar 50 olika språk.

I Sävja, ett snabbt växande område en halvmil söder om Uppsala centrum, ligger den internationella skolan Stordammen F-9. Här finns cirka 700 elever som tillsammans talar 50 olika språk. Skolan ligger naturskönt och skogsnära i direkt anslutning till kultur- och idrottsanläggningar samt bussförbindelser.

 Alla ska lyckas

Vi har en hög målsättning med vår verksamhet. I vår positiva, inkluderande organisationskultur är den grundläggande visionen: "Alla har förutsättningar att lyckas". 

Barn och elever på skolan ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. För att utvecklas behöver de känna lust att lära och att pedagogerna utmanar dem på deras nivå, använder olika undervisningsmetoder- och material som ökar delaktigheten och lusten att lära.

Trygghet och respekt

Trygghet och respekt för barn och vuxna skapar goda förutsättningar för inlärning, självständigt tänkande, kunskapsutveckling, inkludering och framtidstro. Skolans gemensamma regler skapar trygghet för eleverna.

 Arbetet med trygghet och respekt återkommer varje dag i klassrummet. Alla elever ska känna att de vill, kan och vågar. Våra lärare arbetar förebyggande med värdegrundsarbete. Det är viktigt att vi arbetar för god arbetsro, kamratskap och att få elever att våga pröva nya saker.

Kultur, idrott och närhet till skogen

I anslutning till skolan finns Sävja kulturcentrum, en mötesplats mellan generationer och kulturer i området. De fasta verksamheterna på Sävja kulturcentrum är bibliotek, kafé och fritidsgård. Mer information om Sävja kulturcentrum finns här:

Stordammens skola har en idrottshall som ger möjlighet till idrott och rörelse. Det finns även en multiidrottsplats/konstgräsplan utomhus. Dessutom finns Uppsalas första ”pump track” nära skolan, en bana där du på ett pumpande sätt driver cykeln framåt utan att trampa.

 Skolans närhet till i skogen möjliggör naturundervisning utomhus, vandringar och äventyrspedagogik.

Skollokaler

Stordammen F-9 är organiserad i två skolhus. De yngsta barnen i förskoleklasserna A och B samt eleverna i åk 1 och 2 finns samlade i en byggnad, "Lilla sidan". Övriga elever i åk 3-5 samt eleverna åk 6-9 finns i det stora huset.

På Stordammen finns fritidshem för förskoleklasserna och för åk 1, 2 och 3; de yngsta barnen i förskoleklasserna har sitt fritids, åk 1, 2  och 3 på olika avdelningar i det lilla huset.