Förstelärare på Stordammen

På Stordammen arbetar sex förstelärare

Förstelärararna på Stordammen

Den nationella reformen Nya karriärvägar för lärare som sjösattes 2013 syftar till att utveckla undervisningen, förbättra elevernas måluppfyllelse samt att höja läraryrkets status och attraktionskraft. Yrkesskickliga lärare inom grundskolan ska kunna bli förstelärare samtidigt som de fortsätter att undervisa. Stordammens skola F-9 har totalt sex förstelärare.

Förstelärarens uppdrag och arbetsuppgifter

Förestelärarna på Stordammens skola har arbetsuppgifter som är knutna till sina undervisningsämnen som svenska, matematik, informations- och kommunikationsteknik och natur- och samhällsorienterade ämnen i kombinationen med olika utveck­lingsuppdrag.

 Förstelärare arbetar med att handleda kollegor, skapa pedagogiska mötesplatser och leda projekt i syfte att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse. Exempel på ansvarsområden är:

  • vara huvudansvariga för ett ämne
  • introducera nyanställda lärare
  • genomföra kollegialt lärande
  • initiera pedagogiska samtal och projekt
  • ta emot lärarstuderande på ett bra sätt när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU)

 Förstelärare kan även syssla med andra uppdrag. Det viktiga är att de motiveras utifrån hur de ska kunna bidra till att utveckla undervisningen och förbättra elevernas måluppfyllelse. Övriga uppdrag kan till exempel vara särskilt ansvar för betyg och bedömning, forskningsbevakning och arbetslagsledning.

Utvecklingsarbete

Våra förstelärare leder det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med rektor.   

Det innefattar t ex:

  • formativ bedömning som är en bedömning för att stärka elevens lärande och innebär i korthet att eleverna får respons på sina arbeten innan de lämnas in för slutgiltig betygssättning.
  • auskultationer för lärarna där de är med på varandras lektioner och lär av varandra, s.k. kollegialt lärande.

Flera av våra förstelärare har också övergripande uppdrag inom kommunen.

Förstelärare

Lärare i stora flex och naturorienterande ämnen åk åk 7
Shala Osman Sofi

Förstelärare

Lärare matematik åk 6-9, i trä & metallslöjd åk 3-5
Per Berg

Förstelärare

Lärare i engelska & svenska åk 6-9
Anneli Alvar Holmgren

Förstelärare

Lärare i svenska & idrott åk 6-9
Jonas Nilsson

Förstelärare

Lärare samhällsorienterande ämnen åk 6-9
Karin Franzén Boger

Förstelärare

Lärare matematik, naturorienterande ämnen åk 6-9
Maja Fernlöf
Uppdaterad: