Kalendarium

Start i förskoleklass hösten 2021

 

Aktiviteter inför start i förskoleklass 2020-2021

Aktivitet                       Syfte                                                Tid

 

 

 

Aktivitet

Syfte

Tid

2021-2022

Information till hemmen

Info om anmälan till förskoleklass

Finns på hemsidan: www.stordammen.uppsala.se

December 2020

 

Skolval

 

Val av skola i webbplats e-barnungdom

 

11-31 januari

2021

Digitalt Öppet Hus, finns på vår hemsida

 

Info och rundvandring på skolan

www.stordammen.uppsala.se/nyheter

December-januari

 

Info om skolplacering

Skolans dag

Stordammsdagen

Placering meddelas i e-barnungdom

 

Skolans verksamhet visas upp, ev sker detta digitalt

 mars

 

19/5

Utskick till hemmen

Välkomstbrev med informationsfolder och film/ bilder från verksamheten. Besök  för ”karuselldag” den 22/5 utgår eventuellt.

 

maj

Besök för förskolebarn och vårdnadshavare

 

 

Barnen får bekanta sig med Stordammen

(ev.digitalt genom film om verksamheten)

 

 maj

Sommarfritids

Välkommen till gemensamt fritids för de som önskar

2 augusti

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens eget fritids öppnar

16 augusti

Observera att fritidshemmen är stängda den  11,12 & 13 augusti

 

Skolstart

Skolstart i förskoleklass

18 augusti

Kl. 8.30-12

 

Föräldramöte

Information om verksamheten i förskoleklass och om Stordammen

 19 augusti

 kväll

 

Föräldraenkät

Synpunkter om inskolning och överlämnande

Oktober

2021

 

   
   
   

 

 

   
Uppdaterad: