Kalendarium

Start i förskoleklass hösten 2019

 

Aktiviteter inför start i förskoleklass 2019-2020

Aktivitet                       Syfte                                                Tid

 

 

 

Information till hemmen

Info om anmälan till förskoleklass

Finns på hemsidan: www.stordammen.uppsala.se

November 2019

 

Skolval

 

Val av skola i webbplats e-barnungdom

 

10-31 januari

2020

Öppet Hus

 

Info och rundvandring på skolan

 

14 januari

 

Kl. 17-19

 

Info om skolplacering

Placering meddelas i e-barnungdom

 mars

Utskick till hemmen

Välkomstbrev med informationsfolder och film/ bilder från verksamheten. Besök  för ”karuselldag” den 22/5 utgår.

 

maj

Digitalt besök förskolebarn och vårdnadshavare

Barnen får bekanta sig med Stordammen

digitalt genom film om verksamheten

 maj

Sommarfritids

Välkommen till gemensamt fritids för de som önskar

3 augusti

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens eget fritids öppnar

13 augusti

Observera att fritidshemmen är stängda den 10, 11 & 12 augusti

 

Skolstart

Skolstart i förskoleklass

17 augusti

Kl. 8.30-12

 

Föräldramöte

Information om verksamheten i förskoleklass och om Stordammen

 20 augusti

 kväll

 

Föräldraenkät

Synpunkter om inskolning och överlämnande

Oktober

2020

Stordammsdagen

-Skolans dag

Skolan visar sin verksamhet, elevarbeten, uppträdanden mm under hösten

 Tidpunkt meddelas senare

 

 

   
Uppdaterad: