Kalendarium

Start i förskoleklass hösten 2023

 

Aktiviteter inför start i förskoleklass ht 2023-2024

Aktivitet                       Syfte                                                Tid

 

 

 

Aktivitet

Syfte

Tid

2023-2024

Information till hemmen

Info om anmälan till förskoleklass

Finns på hemsidan: www.stordammen.uppsala.se

December 2022

 

Skolval

 

Val av skola i webbplats e-barnungdom

 

11-31 januari

2023

Öppet Hus, finns på vår hemsida

 

Info och rundvandring på skolan

El Sistemakörenuppträder

kl 18.15 i Lilla restaurangen

16 januari 2023

kl.17.30-19.30

 

Info om skolplacering

Skolans dag

Stordammsdagen

Placering meddelas i e-barnungdom

 

Skolans verksamhet visas upp, ev sker detta digitalt

 mars

 

17/5

 

Utskick till hemmen

Välkomstbrev med informationsfolder och film/ bilder från verksamheten. 

 

maj

Besök för förskolebarn och vårdnadshavare

 

 

Barnen får bekanta sig med Stordammen

Besöksdag

 

Juni

1 juni

Sommarfritids

Välkommen till gemensamt fritids för de som önskar

1 augusti

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens eget fritids öppnar

14 augusti

Observera att fritidshemmen är stängda den 11 & 12 augusti

 

Skolstart

Skolstart i förskoleklass

17 augusti

Kl. 8.30-12ca

 

Föräldramöte

Information om verksamheten i förskoleklass och om Stordammen

 Augusti

 kväll

 

Föräldraenkät

Synpunkter om inskolning och överlämnande

Oktober

2022

 

   
   
   

 

 

   
Uppdaterad: