Kalendarium

Start i förskoleklass hösten 2016

 

Aktiviteter inför start i förskoleklass 2018-2019

Aktivitet

Syfte

Tid

2017-2018

Information till hemmen

Info om anmälan till förskoleklass

Finns på hemsidan: www.stordammen.uppsala.se

November 2017

 

Skolval

 

Val av skola i webbplats e-barnungdom

 

15-31 januari

2018

Öppet Hus

 

Info och rundvandring på skolan

 

15 januari

 

Kl. 18-19.30

 

Info om skolplacering

Placering meddelas i e-barnungdom

1 mars

Utskick till hemmen

Inbjudan till karuselldag den 22/5

Välkomstbrev med info om aktiviteter

mars

Besök

Stordammens förskollärare besöker

Lammets, Ringmurens och Sävja förskola

april-maj

Besök förskolebarn och vårdnadshavare

Barnen får bekanta sig med Stordammen

 22 maj

Kl. 9-11

Stordammsdagen

-Skolans dag

Skolan visar sin verksamhet, elev arbeten, uppträdanden mm

23 maj

Kl. 14.30-17.30

Sommarfritids

Välkommen till gemensamt fritids för de som önskar.

1 augusti

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens eget fritids öppnar

16 augusti

Observera att fritidshemmen är stängda den 13,14, &15/8

 

Skolstart

Skolstart och introduktion i förskoleklass

20 augusti

Kl. 8.30-12

 

Föräldramöte

Information om verksamheten i förskoleklass och om Stordammen

22 augusti

 kl.18.00

 

Föräldraenkät

Synpunkter om inskolning och överlämnande

Oktober

2018

  (DOCX, 198 KB)

Uppdaterad: