Kalendarium

Start i förskoleklass hösten 2022

 

Aktiviteter inför start i förskoleklass 2022-2023

Aktivitet                       Syfte                                                Tid

 

 

 

Aktivitet

Syfte

Tid

2022-2023

Information till hemmen

Info om anmälan till förskoleklass

Finns på hemsidan: www.stordammen.uppsala.se

December 2021

 

Skolval

 

Val av skola i webbplats e-barnungdom

 

11-31 januari

2022

Digitalt Öppet Hus, finns på vår hemsida

 

Info och rundvandring på skolan

www.stordammen.uppsala.se/nyheter

januari 2022

 

Info om skolplacering

Skolans dag

Stordammsdagen

Placering meddelas i e-barnungdom

 

Skolans verksamhet visas upp, ev sker detta digitalt

 mars

 

18/5

 

Utskick till hemmen

Välkomstbrev med informationsfolder och film/ bilder från verksamheten. Besök  för ”karuselldag” den 17/5 utgår eventuellt.

 

maj

Besök för förskolebarn och vårdnadshavare

 

 

Barnen får bekanta sig med Stordammen

(ev.digitalt genom film om verksamheten)

 

 maj

Sommarfritids

Välkommen till gemensamt fritids för de som önskar

1 augusti

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens eget fritids öppnar

15 augusti

Observera att fritidshemmen är stängda den 10, 11 & 12 & augusti

 

Skolstart

Skolstart i förskoleklass

16 augusti

Kl. 8.30-12ca

 

Föräldramöte

Information om verksamheten i förskoleklass och om Stordammen

 18 augusti

 kväll

 

Föräldraenkät

Synpunkter om inskolning och överlämnande

Oktober

2022

 

   
   
   

 

 

   
Uppdaterad: