Skolsköterska

Stora sidan
Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska

Lilla sidan
Lovisa Melin

Skolsköterska

Jag heter Annelie Fridh Björkbom och mina arbetstider är: Måndag - torsdag kl. 8.00-15.00. Min mottagning finns på övervåningen ovanpå Loungen vid entrén till högstadiet på Stordammens skola. Från hösten 2021 har vi ytterligare en skolsköterska som heter Lovisa Melin. Hon arbetar mest med eleverna i åk F-2. Lovisa arbetar två dagar i veckan på mottagningen på lilla sidan.

Öppen mottagning


Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.
Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte eller vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar vi dig så snart jag kan. Normalt finns jag på skolan mellan kl. 8.00-15.00.


Hälsobesök

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.(se basprogram).
Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se).
Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Huvudlöss

Aktuell information om huvudlöss: (DOCX, 203 KB)

Här kan du läsa ett informationsblad om hur du behandlar mot huvudlöss. Se mer på 1177 Råd om  vård´s hemsida.


Hälsoundersökning och hälsosamtal

Skolhälsan fortsätter barnavårdcentralens arbete med hälsokontroller och vaccinationer.Skolhälsan är frivillig. Den är också nära och gratis.
Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2,4,7.

 Vaccinationer

Föräldrar och barn får information före vaccineringen. För att få vaccinera ert barn krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Jag skickar hem information och blankett som ska fyllas i, skrivas under och återsändas till skolhälsan

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR
Den 2:a sprutan mot mässling påssjuka och röda hund ges i årskurs 2.
Vaccination mot HPV, humant papillom virus
Erbjuds flickor i årskurs 5. 2 doser ges under läsåret

 Hälsokontroll och hälsosamtal förskoleklass

Skolsköterskan kontrollerar längd och vikt. Hälsosamtalet berör trivsel, kompisar, sömnvanor, måltider, aktivitet eller har någon fråga, som barnet vill ha svar på. 

 

Hälsokontroll och hälsosamtal årskurs 4 och 7

Eleven erbjuds att genomgå hälsoundersökning, där längd, vikt, syn, rygg kontrolleras. Eleven fyller i ett hälsoformulär, som ligger till grund för hälsosamtal med skolsköterskan.

Uppdaterad: