Skolpsykolog

Skolpsykolog

Fredrika Kihlén

Jag jobbar 80% på Stordammens skola. Min kompetens, som psykolog, är ett komplement till övriga professioner på skolan. Tillsammans når vi alltid ett bättre resultat. Det gäller både internt på skolan, och när vi på skolan har bra kontakt med vårdnadshavare. Mina arbetsuppgifter omfattar både enskilda elever och grupper. Jag deltar i utredningsarbeten, när skolans elevhälsoteam har bestämt det. I övrigt är det Regionen som ansvarar för detta.

Ni kan nå mig enklast över mejlen (fredrika.kihlen@uppsala.se) eller på telefon 018 – 727 7997.

Med vänliga hälsning

Fredrika Kihlén😊

Skolpsykolog

Uppdaterad: