Kurator

Sandra Axelsson

Kurator

Mitt namn är Sandra Axelsson och jag arbetar som skolkurator på Nya Stordammen F-9.

Jag ingår i skolans elevvårdsteam där jag är ansvarig för det psykosociala hälsoarbetet och där jag tillsammans med övriga teamet arbetar för att finna lösningar som kan hjälpa elever i behov av stöd.

Som skolkurator stödjer jag elever och deras familjer i problemsituationer genom samtal, rådgivning samt genom att samordna insatser från andra hjälpresurser och myndigheter.

Förutom att arbeta med enskilda elever arbetar jag även med grupper där behovet finns. Olika syften med grupparbete kan bland annat vara konflikthantering, mobbningsarbete (förebyggande och akut) samt informativt och vägledande gällande aktuella psykosociala ämnen.

 

Sandra Axelsson

9 augusti 2018