Kurator

Skolkurator

Suzan Panossian

Hej!

Som skolkurator arbetar jag både med ett socialt fokus på eleven och för tillskapande av extra stöd för eleven i skolsituationen. Jag ingår i skolans elevvårdsteam där jag är ansvarig för det psykosociala hälsoarbetet. Tillsammans med övriga teamet arbetar vi för att finna lösningar som kan hjälpa elever i behov av stöd.

 

I mitt arbete stödjer jag elever och deras familjer i problemsituationer genom samtal, rådgivning samt genom att samordna insatser från andra hjälpresurser och myndigheter.

 

Förutom att arbeta med enskilda elever och företräda deras intressen arbetar jag även med grupper där behovet finns. Olika syften med grupparbete kan bland annat vara konflikthantering, mobbningsarbete av förebyggande och akut art samt informativt och vägledande gällande aktuella psykosociala ämnen.

 

 

Uppdaterad: