Elevhälsoteam

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor F-5

Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor 6-9

Cilla Peiro´

Kurator

Sandra Axelsson

Skolpsykolog

Anna-Carin Carlsson

Speciallärare

åk 2-3
Anna Persson

Speciallärare

åk 4-5, Förstelärare
Helena Olsson

lärare i nyanländgruppen

Speciallärare

åk 6-9
Anna Olsson
Logoped
Helena Rommel
7 augusti 2017