Elevhälsoteam

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor

åk 6-9
Cilla Peiró

Samordnare EHT & speciallärare

åk F-2
Caroline Åman

Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel

Skolkurator

Suzan Panossian

Skolpsykolog

Fredrika Kihlén

Skolsköterska

Stora sidan
Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska

Lilla sidan
Maria Löf

Speciallärare , åk 3-5

Anna Persson
Tjänstledig

Speciallärare

åk 6-9
Anna Olsson

Speciallärare i matematik

åk 6-9
Iliana Hansson

Speciallärare i matematik

åk 6-9
Sabina Hjerppe

Speciallärare åk 6-9

Svenska & engelska åk 6-9
Ulla-Carin Gaddefors

Lärarassistent

åk 6-9
Luba Chalova
Studie- och yrkesvägledare
Boel Buckley
Uppdaterad: