Elevhälsoteam

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor

åk 6-9
Elias Tuffaha

Samordnare EHT & speciallärare

åk F-2
Caroline Åman

Logoped

Miranda Ragnarsson

Skolkurator

Jassmin Saleh

Skolpsykolog

Skolsköterska

Stora sidan
Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska

Lilla sidan
Lovisa Melin

Speciallärare

åk 3-5
Anna Persson

Speciallärare

åk 6, Förstelärare
Helena Olsson

Speciallärare

åk 7-9
Anna Olsson

Lärarassistent

åk 6-9
Luba Chalova

Samordnare EHT & Logoped

Tjänstledig
Helena Rommel
Uppdaterad: