Elevhälsoteam

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor

åk 6-9
Elias Tuffaha

Samordnare EHT & speciallärare

åk F-2
Caroline Åman

Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel

Skolkurator

Jassmin Saleh

Skolpsykolog

Fredrika Kihlén

Skolsköterska

Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska Helene Crona Haglund

Skolsköterska Lilla sidan

Speciallärare

åk 3-5
Anna Persson

Speciallärare

åk 6, Förstelärare
Helena Olsson

Speciallärare

åk 7-9
Anna Olsson

Åk 6-9

Elevassistent
Luba Chalova
Uppdaterad: