Elevhälsoteam

Rektor

F-9
Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor

åk F-5
Jeannette Sångefjord

Samordnare EHT & speciallärare

åk F-2
Caroline Åman

Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel

Skolkurator

Jassmin Saleh

Skolkurator

Sandra Axelsson

Skolpsykolog

Fredrika Kihlén

Skolsköterska

Stora sidan
Annelie Fridh Björkbom

Skolsköterska

Lilla sidan
Lovisa Melin

Speciallärare

åk 3-5
Anna Persson

Speciallärare

åk 6, Förstelärare
Helena Olsson

Speciallärare i matematik

åk 7-9
Iliana Hansson

Speciallärare

åk 7-9
Anna Olsson

Lärarassistent

åk 6-9
Luba Chalova
Studie- och yrkesvägledare
Boel Buckley
Uppdaterad: