Elevhälsoteam

Rektor

Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor F-5

Jeannette Sångefjord

Biträdande rektor 6-9

Cilla Peiro´

Kurator

Sandra Axelsson

Skolpsykolog

Anna-Carin Carlsson

Speciallärare

åk F-1
Caroline Åman

Speciallärare

åk 2-3
Anna Persson

Speciallärare; tjänstledig

åk 4-5, Förstelärare
Helena Olsson

Speciallärare

åk 6-9
Anna Olsson

Speciallärare

åk 6-9
Daniel Karlsson

Speciallärare

åk 6-9
Ulla-Carin Gaddefors

Logoped

Helena Rommel
8 augusti 2018