Skolskjuts

Nyheter om skolskjuts

   

2017-08-11

 

Tidtabell för skolskjuts 2017-2018 till och från Stordammen:

stordammen-och-nantuna-skola-2017-2018.pdf (PDF, 46 KB)

2016-11-07

 Nu är det vinter och det kan bli problem med vinterväglag.

 Du kan själv skaffa information genom att lyssna på Radio Uppland på morgonen för att få den senaste trafikinformationen. Där får Du till exempel information om bussbolagen har beslutat att ställa in någon busstur.

Även på Upplands Lokaltrafiks hemsida www.ul.se (finns på starsidan ”trafikläget”) kan man söka information.

 

Tänk på att det vid svårare oväder kan ta tid att få alla vägar farbara. Om bussen blir inställd och Du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att eventuellt hämta ditt barn vid skoldagens slut.

Kontakta skolan eller Upplands Lokaltrafik för information om när skolskjutsarna kan återupptas.

Läs hela brevet här: Vinterbrev 161107.docx (DOCX, 21 KB)

   _______________________________________________________________                                                                                                          

Du har rätt till skolskjuts om du:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Inga busskort kommer att distribueras på skolorna!

Om du tappar bort eller skadar ditt busskort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt kort inom fem vardagar.

Särskilda skäl

Har man särskilda skäl, ex. funktionshinder, växelvis boende eller eventuellt trafiksäkerhet måste man fylla i en ansökan som finns på Uppsala kommuns hemsida. Här kan du läsa hela dokumentet om skolskjuts. (DOCX, 48 KB)

Växelvisboende

För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2016/2017 senast 31 mars för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Ansökningsblanketten 2016

Ansökan skickas sedan till:

Antagningsenheten för skolskjuts, S:t Olofsgatan 27, 753 30 Uppsala

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Uppdaterad: