Värdegrund & trivselregler

 

En god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling

en lek

Målet med vårt värdegrundsarbete är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling, genom att möta varje barn med respekt för sin person och sitt arbete samt att ge en trygg miljö och framtidstro. Eleverna ska få redskap att lösa konflikter utan våld och att tränas i att umgås på ett trevligt sätt genom att ta hänsyn och visa omtanke mot sina kamrater. I en miljö präglad av trygghet och framtidstro, möter vi barnen med respekt för deras person och deras arbete. På så sätt skapas en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling.

Värdegrund

För att främja en stabil grund för inlärning har personalen gemensamt utarbetat en värdegrund bestående av fyra bärande ord; demokrati, trygghet, ansvar och empati.

Våra trivselregler tydliggör vilka rättigheter och skyldigheter som råder.

Värdegrunden i den dagliga verksamheten

Personalen arbetar utifrån dessa ståndpunkter på olika sätt med den positiva grundsynen att alla har förutsättningar att lyckas. Då värdegrundsarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten vet barnen var de ska vända sig för att få hjälp - de vet att vi tar deras bekymmer och behov på allvar. De får hjälp med sårad självkänsla eller aggressioner som kan bli till hinder för inlärning, och det positiva arbetsklimatet upprätthålls för både elever och personal. När alla vet vad som gäller kan vi lättare arbeta mot de uppställda målen.


Värdegrundsdokument

Här hittar ni olika dokument om vår  värdegrund, förväntningar och våra trivselregler  för åk F-9.

Vår värdegrund 4 orden.doc (DOC, 142 KB)

Trivselregler för åk F-5 2023-24.docx (DOCX, 19 KB)

Trivselregler för ÅK 6-9 23-24.docx (DOCX, 20 KB)

Stordammens förväntansdokument på personal elever och vårdnadshavare 2023-24.pdf (PDF, 167 KB)

Uppdaterad: