Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel, tjänstledig

Logoped

Mitt namn är Helena Rommel och jag arbetar som logoped på Stordammen F-9.

Jag är en del av elevhälsoteamet (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Logopeden bidrar främst med att stötta i de frågor som berör språk, tal och kommunikation. Jag jobbar till största del indirekt med eleverna på skolan vilket innebär logopedisk konsultation/handledning till pedagoger och övrig personal. Om man som vårdnadshavare vill ha kontakt med mig går det bra att nå mig på mina kontaktuppgifter nedan. Det går även att kontakta klasslärare/mentor som kan föra ärendet vidare till elevhälsoteamet.

Uppdaterad: