Logoped

Logoped

Miranda Ragnarsson

Mitt namn är Miranda Ragnarsson och jag arbetar som vikarierande logoped på Stordammen F-9. Helena Rommel är tjänstledig vårterminen och höstterminen 2021.

Jag är en del av elevhälsoteamet (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Logopeden bidrar främst med att stötta i de frågor som berör språk, tal och kommunikation. Jag jobbar till största del indirekt med eleverna på skolan vilket innebär logopedisk konsultation/handledning till pedagoger och övrig personal. Om man som vårdnadshavare vill ha kontakt med mig går det bra att nå mig på mina kontaktuppgifter nedan. Det går även att kontakta klasslärare/mentor som kan föra ärendet vidare till elevhälsoteamet.

Uppdaterad: