Logoped

Samordnare EHT & Logoped

Helena Rommel

Mitt namn är Helena Rommel och jag arbetar som logoped på Stordammen F-9.

Telefonnummer: 018-7275054

Mitt namn är Helena Rommel och jag arbetar som logoped på Stordammen F-9. Jag är en del av elevhälsoteamet (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Som logoped bidrar jag främst med att stötta i de frågor som berör språk, tal och kommunikation. Jag jobbar både direkt med elever på skolan samt indirekt genom exempelvis logopedisk konsultation/handledning till pedagoger och övrig personal. Om man som vårdnadshavare vill ha kontakt med mig går det bra att nå mig på mina kontaktuppgifter ovan. Det går även att kontakta klasslärare/mentor som kan föra ärendet vidare till elevhälsoteamet.

 

Uppdaterad: