Sävja kulturcentrum

Sävja Kulturcentrum är invigt

 

Banden knyts samman mellan skolor, bibliotek, fritidsgård, caféet samt fler medaktörer för alla statsdelar i området. Elever från Uppsävjaskolan och Stordammen knyter samman banden och Sävja Kulturcentrum är invigt.

Läs mer på Sävja kulturcentrums hemsida:

http://savjakulturcentrum.uppsala.se/

21 augusti 2017