Förstelärare

Stordammen F-9 har sju förstelärare

Förstelärare

Lärare i engelska & svenska åk 6-8
Anneli Alvar Holmgren

Förstelärare

Lärare matematik åk 7-8, i trä & metallslöjd åk 3-5
Per Berg

Förstelärare

Lärare matematik, naturorienterande ämnen åk 7-9
Maja Fernlöf

Förstelärare

Lärare samhällsorienterande ämnen åk 8-9
Karin Franzén Boger

Förstelärare

Lärare i svenska & fotboll åk 6-9
Jonas Nilsson

Förstelärare

Speciallärare åk 6
Helena Olsson

Förstelärare

Lärare i matematik och naturorienterande ämnenåk åk 6-7
Shala Osman Sofi
Uppdaterad: