Åk 3-5

3A

Lärare
Kermashan Sofi Osman

3B

Lärare
Sophia Nyberg

Resurs & fritids

Skoltid åk 1 & 3, fritids åk 3
Ida Modig

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Idrott åk 1&2 samt fritids åk 3
Johanna Hedqvist

Elevassistent

åk 3
Rickard Jorshammar

4A

Lärare
Katharina Andersson

4B

Lärare
Narbeh Sarkisian

Resurs skola åk 4 & fritids åk 2

åk 4 & 2
Maria Hassoun

5A

Lärare
Amira Hiasat

5B

Lärare
Katarina Åkersten

Lärare i engelska

Åk 4- 5
Ronny Hoq

Lärare i idrott & hälsa åk 3-5

Idrottslärareassistent
Ludde Eklund

Lärare i musik

åk 5-9
Charlotte Hillgren Ryrholm

Lärare i textilslöjd

åk 3-9
Marie Jönsson

Lärare i textilslöjd

åk 3-9
Therese heierhof

Lärare i trä- & metallslöjdåk 3-5

Förstelärare
Per Berg

Resurs

Tjänstledig
Juan Vargas

Resurs

Tjänstledig
Julia Vargas
Uppdaterad: