Åk 3-5

3A

Lärare
Katarina Åkersten

3B

Lärare
Karin Olsson

4A

Lärare
Kermashan Sofi Osman

4B

Lärare
Katharina Andersson

5AB

Förstelärare
Shahla Osman Sofi

åk 3-5

Förstelärare, Lärare i trä- & metallslöjd
Per Berg

Ansvarig för fritidshemmen 1-3

Fritidspedagog, resurs åk 3
Julia Vargas

Resurs

åk 4-5
Juan Vargas

Åk 4

Lärareassistent
Maud Freij
Uppdaterad: