Åk 3-5

3A

Lärare
Narbeh Sarkisian

3B

Lärare
Ulrica Hägglund

3C

Lärare
Sandra Beckman

3D

Lärare
Amira Hiasat

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Fritidspedagog & resurs åk 3AD
Johanna Hedqvist

Lagledare för fritidshemmen 1-3

Fritidspedagog, resurs åk 3BC
Julia Vargas

3BC

Fritids
Juan Vargas

3BC

fritids
Sarwar Osman

4A

Lärare
Katarina Åkersten

4B

Lärare
Hanna Rosén Schlaug

5A

Lärare
Kermashan Sofi Osman

5B

Lärare
Katharina Andersson

Lärare i musik

åk 4-9, Mentor i 7D
Charlotte Hillgren Ryrholm

Lärare i idrott & hälsa åk 4-9

Idrottslärareassistent
Ludde Eklund

Lärare, tjänstledig

Lärare i engelska åk 4-5
Daniel Karlsson

Lärare i textilslöjd

åk 5, 6-9
Marie Jönsson

åk 3-5

Förstelärare, Lärare i trä- & metallslöjd
Per Berg

Lärare i textilslöjd

åk 4 & 6-9, mentor i 8C
Therese heierhof
Uppdaterad: