Börja i förskoleklass & inskolning i förskoleklass

Här finns information inför inskolning och start i förskoleklass i augusti 2023

Informationsbrev till de elever som fått plats i förskoleklass skickas ut under maj månad

Skolstart för alla elever är torsdagen den 17 augusti; 8.30-12ca

Skoldagen pågår mellan 8.30 - 13.30 under läsåret

Informationsmöte för föräldrar 21 augusti 2023.

Före och efter skoldagen finns fritidsverksamhet för alla inskrivna barn

Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30. Samma telefonnummer som nedan.
 
Telefonnummer
 Förskoleklassen/ Fritidshemmet  
 018-727 52 58 

Uppdaterad: