Inskolning i förskoleklass

Här finns information inför inskolning och start i förskoleklass i augusti 2020

Informationsbrev till de elever som fått plats i förskoleklass skickas ut under maj månad

Skolstart för alla elever är måndagen den 17 augusti; 8.30-12ca

Skoldagen pågår mellan 8.30 - 13.30 under läsåret

Informationsmöte för föräldrar planeras senare i höst .

Före och efter skoldagen finns fritidsverksamhet för alla inskrivna barn

Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30. Samma telefonnummer som nedan.
 
Telefonnummer
 Förskoleklassen/ Fritidshemmet  
 018-727 52 58 eller 018-727 52 08

Uppdaterad: