Inskolning i förskoleklass

Här finns information inför inskolning och start i förskoleklass i augusti 2018

Informationsbrev till de elever som fått plats i förskoleklass skickas ut under mars månad

Skolstart för alla elever är måndagen den 20 augusti; 8.30-12ca

Skoldagen pågår mellan 8.30 - 13.30 under läsåret

Informationsmöte för föräldrar onsdagen den 22 augusti kl.18.00 - 19.00 i dramasalen .

 

Nedan finns viktiga dokument

Indelning av barn elever till förskoleklass på Stordammen.docx (DOCX, 48 KB)

 

Överlämnadeprocess inför start i förskoleklass läsåret 2018-2019.docx (DOCX, 166 KB)

Före och efter skoldagen finns fritidsverksamhet för alla inskrivna barn

Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30. Samma telefonnummer som nedan.
 
Telefonnummer
 Förskoleklassen/ Fritidshemmet  
 018-727 52 67

Uppdaterad: