Inskolning i förskoleklass

Här finns information inför inskolning och start i förskoleklass i augusti 2019

Informationsbrev till de elever som fått plats i förskoleklass skickas ut under maj månad

Skolstart för alla elever är måndagen den 19 augusti; 8.30-12ca

Skoldagen pågår mellan 8.30 - 13.30 under läsåret

Informationsmöte för föräldrar torsdagen den 22 augusti kl.18.00 - 19.00 i dramasalen .

 

Nedan finns viktiga dokument

Indelning av barn elever till förskoleklass på Stordammen.docx (DOCX, 48 KB)

 

 Före och efter skoldagen finns fritidsverksamhet för alla inskrivna barn

Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30. Samma telefonnummer som nedan.
 
Telefonnummer
 Förskoleklassen/ Fritidshemmet  
 018-727 52 58

Uppdaterad: