Börja i förskoleklass & inskolning i förskoleklass

Här finns information inför inskolning och start i förskoleklass i augusti 2022

Informationsbrev till de elever som fått plats i förskoleklass skickas ut under maj månad

Skolstart för alla elever är tisdagen den 16 augusti; 8.30-12ca

Skoldagen pågår mellan 8.30 - 13.30 under läsåret

Informationsmöte för föräldrar planeras senare i höst om det är möjligt pga av Corona.

Före och efter skoldagen finns fritidsverksamhet för alla inskrivna barn

Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30. Samma telefonnummer som nedan.
 
Telefonnummer
 Förskoleklassen/ Fritidshemmet  
 018-727 52 58 eller 018-727 52 08

Uppdaterad: