Besökspolicy

Besökspolicy för Stordammen F-9

Skolan är en arbetsplats för elever och skolans personal. Endast de som är elever på skolan eller är anställda har normalt tillträde till skolans område. Skolans område är inte en allmän plats så länge skolverksamhet pågår där.

Endast personer med synnerliga skäl har rätt att besöka skolan. Besökande ska anmäla sitt besök i förväg till rektor, skolvärd, lärare eller annan personal. Att besöka en kompis är inte ett synnerligt skäl. 

All personal har rätt att avvisa obehörig person från skolans område.

Pernilla Sandbom, Intendent, Stordammen F-9

Uppdaterad: