Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.

Uppdaterad: