Hög elevfrånvaro

Här kan du läsa mer om  arbetsgången vi har då  en elev har mycket hög frånvaro, det vill säga 15% eller mer:

rutiner vid hög elevfrånvaro 2018 pdf.pdf (PDF, 733 KB)

Uppdaterad: