Uppsala kommuns och Stordammens rutiner vid hög elevfrånvaro

Här kan du läsa mer om arbetsgången vi har då en elev har mycket hög frånvaro, det vill säga 15% eller mer:

•Du som vårdnadshavare anmäler frånvaro då ditt barn är sjuk
•Läraren undersöker hur barnet mår och varför eleven är hemma
•Vid längre tids frånvaro som överstiger 15% kallar biträdande rektor ( åk F-5) eller reppresentanter för Elevhälsan (åk 6-9) till möte  på skolan kring frånvaron och informerar om skolplikten.
•Läraren gör en utredning kring varför eleven är frånvarande
•Biträdande rektor eller representanter för elevhälsan gör en anmälan till skolpliktsbevakningen.
•Om skolfrånvaron sjunker avslutas anmälan till skolplikten
•Håller frånvaron i sig görs fortsatta insatser.

Uppdaterad: