Vakmästeri i stora huset

Personalrum åk F, lilla huset

Fritidshem åk F, åk 1 & 2B-2C

Lilla sidan

Fritidshem åk 2A & 2D

Stora sidan

Fritidshem åk 2B & 2C

Lilla sidan

Fritidshem åk 3

Stora sidan

Kontakt

 

Personal på Stordammen F-9

Huvudentrén

Adress:

Stordammens F-9
Västgötaresan 133
757 54 Uppsala
E-post:

stordammen@uppsala.se

8 augusti 2018