Vakmästeri i stora huset

Personalrum åk F, lilla huset

Fritidshem åk F & 1B-1C

Fritidshem åk 1A & 1D

Fritidshem åk 2

Fritidshem åk 3

Kontakt

 

Personal på Stordammen F-9

Huvudentrén

Adress:

Stordammens F-9
Västgötaresan 133
757 54 Uppsala
E-post:

stordammen@uppsala.se

8 augusti 2017