Frånvaroanmälan sker på SKOLA 24

Frånvaro anmäls genom att man ringer till Skola 24 på tel: 0515-777 601 och knappar in barnets personnummer.

telefon

Frånvaro behöver anmälas varje dag i SKOLA 24.

Riktlinjer vid frånvaro och ledigheter

Uppdaterad: