Särskilt begåvade elever

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka.

Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. SKR (Sveriges kommuner och regioner) och ett antal kommuner har tagit fram en handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

Länk till Barn- och elevhälsans sida om särskilt begåvade barn

https://barnochelevhalsan.uppsala.se/om-barn-och-elevhalsan/sarskilt

Handlingsplan för särskilt begåvade i Uppsala kommun:

-begavade/handlingsplan-sarskilt-begavade-2022.pdf (PDF, 558 KB)

Uppdaterad: