Verksamheter och klasser

På Stordammen F-9  finns ca 700 elever i åldrarna  6-16 år.

 Läs med om vad våra elever lär sig i de olika klasserna F-9 i Unikum.

 Foto: Andreas Pettersson