Verksamhetsplan

Här kan du läsa årets verksamhetsplan  

Stordammens skola VP 2021.pdf (PDF, 533 KB)

Omvärldsanalys: våra utmaningar som vi har för 2021/22:
1. Höja resultaten för alla elever
2. Vi har behöriga lärare i alla ämnen
och att vi synliggör målen för elever/barn i skolan,
fritidshemmet/förskoleklassen
3. Tillgänglig lärmiljö för alla, tydlig lektionsstruktur, inkludering
4. Digitaliseringen, utöka användandet av digitala läromedel
5. Effektiv organisation som har tydlig demokratisk puls
6. Vara ett starkt varumärke, synas och höras
7. Vi är ett attraktivt och tryggt val utifrån att vi har kvalité i all undervisning
8. Rekrytering av fler elever och budgeten i balans
9. Tydlig struktur i elevhälsoprocessen och rutiner för att höja närvaron hos vissa elever
10. Förstelärarnas, trygghetsgruppens uppdrag har fått genomslag i verksamheten
11. Tydligt och positivt ledarskap på alla nivåer

Uppdaterad: