Verksamhetsplan

kvalitetsarbetet

Här kan du läsa den nya verksamhetsplanen inom kort: 

 

 

 

 

 

                                                       

Våra utmaningar :


1. Höja resultaten för alla elever- vi har behöriga lärare i alla ämnen
2. Stark optimerad effektiv organisation som har tydlig demokratisk puls
3. Vara ett starkt varumärke, synas och höras
4. Vi är ett attraktivt val utifrån att vi har kvalité i all undervisning
5. Rekrytering av fler elever och budgeten i balans
6. Tydlig struktur i elevhälsoprocessen
7. Förstelärarnas, IT-gruppens, trygghetsgruppens uppdrag har fått genomslag i verksamheten
8. Tydligt och positivt ledarskap på alla nivåer 

Långsiktig målbild 

  • 90 % av eleverna ska avge positiva svar i den årliga elevenkäten för årskurs 5, 8 och för fritidshemmens årskurs 2 och 3.
  • Stordammen ska vara bland den tiondel av skolor i Uppsala kommun som får högst resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.
  • Alla elever ska minst nå kravnivån i alla ämnen då de slutar skolan i åk 9.
  • Alla elever ska klara simprovet för att få betyg i ämnet idrott.
  • Nya Stordammen ska ses som ett attraktivt skolval av elever och föräldrar. Mäts i ansökningar till f-klass och minskat skolbyte till åk 4 och åk 6.
  • Nya Stordammen ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare. Mäts i medarbetarenkät.
  • Att budgeten är i balans 
Uppdaterad: