Föräldrakväll om IT !

Vår förstelärare Maja Fernlöf berättde om hur IT används som ett stöd och verktyg i olika ämnen.

Jeannette Sångefjords foto. 

Tack alla intresserade Stordamms-föräldrar som kom och lyssnade på MAJAS IT-KVÄLL! 

MAJA, en av våra skickliga förstelärare, berättade, visade och vi också prova på:

Start med Mentimeter

Ett verktyg att samla in svar på olika sätt.

 

Information om utrustning i klassrummen och lite om undervisningen

Tillgång till lärardator, ofta ipad, kanon, högtalare, internet finns i alla klassrum!

 

Alla elever har tillgång till e-post, Unikum och inläsningstjänst. Ju äldre eleverna blir desto mer av skrivandet sker i Word på datorn. Där finns möjligheter att få stöd med stavning, att få texten uppläst och att få kommentarer av läraren i syfte att förbättra sin text. Allt skolarbete behöver inte redovisas som skriven text, ibland kan man spela in en ljudfil eller göra en presentation istället. Då har eleven möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt än i text. I vissa situationer är en ipad smidigare än en dator och vi har ett antal som vi använder då och då, ofta för att söka information. Det är lättare att komplettera med bild med ipaden och man får snygga resultat.

 

Vi testade Plickers och Kahoot, två verktyg för att göra läxförhör digitalt. Båda verktygen kan användas för att öva och ge formativ feedback på olika sätt.

 

Vi pratade lite om flippat klassrum, att få i läxa att förbereda sig på något sätt, till exempel se en film och sedan i klassrummet jobba med de svårare momenten som diskussioner och analyser.

 

 Maja utmanade oss i Kahoot. Kul. Tack Maja för en givande kväll!

12 januari 2017