Mycket nytt i Sävja!

Kom, diskutera och ställa frågor till kommunens tjänstemän som arbetar med trafikfrågor och parkutveckling i Sävjaområdet.

 

Välkommen på informationsmöte om allt nytt i Sävja

Uppsala kommun har nyligen rustat upp Sävja

stadsdelspark och öppnat ett nytt kulturcentrum.
Nu fortsätter vi utvecklingen av området.

  • Planer för lekfull ”bike track”-bana
  • Bygga om och öppna Ölandsresan för allmän trafik


Tid: Onsdag 25 februari 18.30
Plats: Sävja kulturcentrum, Västgötaresan 133

Vid informationsmötet träffar du representanter från Uppsala kommun och gatu- och samhällsmiljönämndens
ordförande Johan Lundqvist (MP).

Passa på att diskutera och ställa frågor till kommunens tjänstemän som arbetar
med trafikfrågor och parkutveckling.

 Kontakt: Stadsbyggnadsförvaltningen, 018-727 00 00, stadsbyggnadsförvaltningen@uppsala.

20 februari 2015