Insamling till Röda korset

Information till elever och vårdnadshavare på Uppsävjaskolan och Stordammens skola

Två Skolors Insamling För Världens Flyktingar

 Uppsävjaskolan och Stordammen skolans insamling för världens flyktingar

För att stödja insamlingen kan du klicka på länken här nedanför:

 http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5771

Uppsävjaskolan och Stordammens skola, har med anledningen av den rådande flyktingkatastrofen i världen, startat en egen insamling via Röda Korset. Vi är två skolor med en värdegrund som värnar om alla människors lika värde. I våra verksamheter och värdegrund värdesätter vi bland annat Demokrati, Trygghet, och Empati väldigt högt och dessa begrepp genomsyrar våra verksamheter, elever och personal sinsemellan. Insamlingen är ett sätt för oss, på Uppsävjaskolan och Stordammens skola, att dels leva upp till skolornas värdegrund och dels visa att värdegrunden inte bara gäller oss på dessa två skolor utan snarare bör gälla alla människor på denna planet. Det handlar också om att medvetandegöra flyktingsituationen i världen, bland annat genom att väcka frågan på skolan och diskutera den i klasserna och i korridoren. Sist men inte minst handlar det också om att visa vår empati gentemot alla som har flytt sina hem och tvingats att lämna sina nära och kära. Vi tycker att ingen människa ska behöva lämna sitt hem på grund av krig och konflikter. Dessvärre ser verkligheten inte ut så då det finns uppemot 60 miljoner flyktingar i världen. Det är med anledning av detta som vi uppmanar alla på våra skolor att göra skillnad för människor på flykt genom att skänka pengar via vår insamling. Den 24 oktober är FN-dagen och vi har bestämt att insamlingen ska pågå fram till dess.

Insamlingen går till Röda Korset som:

-          Delar ut akut nödhjälp som mat, vatten, kläder, hygienpaket, sovsäckar, madrasser och babypaket.

-          Erbjuder första hjälpen, sjukvård och medmänskligt stöd.

-          Ger människor tak över huvudet.

-          Återförenar familjer.

För att stödja insamlingen kan du klicka på länken här nedanför:

 http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5771

Du kan också se till att sprida och dela detta vidare via diverse sociala medier, som Instagram, Facebook, Twitter, Youtube med mera.  

För mer information och frågor är du välkommen att höra av dig till Kajsa Hesselius (Uppsävjaskolan) samt Shaho Porgord (Stordammen).

21 september 2015