Insamlingen är avslutad – Tack Alla!

”Insamlingen till Röda korset är avslutad! " Vi vill rikta ett stort tack till alla elever, föräldrar och personal som bidragit till vår insamling för världens flyktingar.

Vi hade, tillsammans med Uppsävjaskolan, som mål att samla in 10,000 kr.
Som ni alla kan se på  Röda korsets /insamlingens huvudsida, så har vi passerat det målet för länge sen där vi har kunnat samla in drygt 20,000 kr och det bekräftar bara vilket värme och människosyn som genomsyrar våra skolor.
Detta hade aldrig gått utan ert bidrag och engagemang!
Av den anledningen vill vi på Stordammen, ännu en gång, rikta ett stort tack till er alla, i synnerhet eleverna, och vi är övertygade om att Ert bidrag kommer flyktingarna till gagn.
 
Med vänliga hälsningar
Stordammen F-9 
 
 
 
28 oktober 2015