Jonas Segersam på besök på Stordammen

Så här skriver Jonas Segerstam, vice ordförande på Socialförvaltningen i Uppsala

Idag förmiddag gjorde jag ett studiebesök på min gamla arbetsplats Stordammen skola (2000-2003, då hette den Sävjaskolan - år 6-9-delen).

Trevligt att återse gamla arbetskamrater som här biträdande rektor Cilla Peiro och den viktige skolvärden Uzeir Pasalic. 

Intressant att se att det nu är en skola på uppgång som genom personalens engagerade arbete blir en positiv faktor för utvecklingen av hela Sävjaområdet!

Jonas Segersams foto.

25 april 2017