Plan för lokaler till förskolor och skolor

Idag presenteras ett förslag till långsiktig plan för lokaler till förskola och skola för åren 2016–2020

 Planen innehåller stora satsningar på nya och renoverade förskolor och skolor för de kommande åren. 

I ett växande Uppsala satsar kommunen på att möta behovet av utbildningsplatser i bra lokaler. Inom förskolan ska kommunen enligt planen skapa 700 fler förskoleplatser och ytterligare 700 renoveras. För grundskolan ska 5000 nya platser skapas för att möta ett ökat elevantal. För gymnasieskolan handlar planen om att fullfölja utbildningsnämndens tidigare beslut.

Den 30:e mars fattar utbildningsnämnden beslut om planen som heter Strategisk lokalförsörjning. Här kan du läsa mer om förslaget.

1 mars 2016