Lekotek

Stordammens och Uppsävjaskolans yngsta elever har ett utelekotek

Det leks flitigt med bollar, hopprep, rockringar på raster och på fritdseftermiddagar. Barnen har riktigt roligt med allt som kan lånas.

27 april 2015