Luskamningsdagar 22-23 augusti

Tillsammans kan vi stoppa huvudlössen! 

Under de senaste åren har det skett en ökad förekomst av huvudlöss. För att undvika spridning av huvudlöss ber vi dig som vårdnadshavare att tillsammans med ditt/dina barn delta i:


Höstterminens luskamningsdagar, helgen den 22-23 augusti

När alla elever kommer tillbaka till skolan efter en längre ledighet är risken för spridning av huvudlöss stor. Syftet med luskamningsdagar är att alla kammar sina barn samma helg och påbörjar behandling vid upptäckt av huvudlöss. Även om ditt/dina barn inte tidigare drabbats av huvudlöss är det viktigt att delta.

Tidig upptäckt minskar risken för spridning av huvudlöss.

Läs mer om hur du gör här! (DOCX, 203 KB)

21 augusti 2015