Lyckad föreläsning på Stordammen till föräldrar och personal!

Vi säger tack till alla föräldrar som kom och personal från Stordammen skola samt fritidspersonal för ett positivt möte ikväll. Vi pratade samverkan, nattvandring, sociala medier och risker som våra barn utsätter både sig själva och andra för samt vad vi tillsammans kan göra för att förebygga att unga inte hamnar snett.

Bilden kan innehålla: 1 person

12 mars 2019